• Image
  Optakt mam Cortège
  Freddig 14. Juli 2023
 • Image
  Familljendag
  Sonndig 16. Juli 2023
 • Image
  Biergerdag
  Dënsdig 18. Juli 2023
scroll down

Programm

Donnesdig 7. Juli '22

18.30  Vernissage vun der 'Palette' am Kulturhaus

20.00  Concert d'Ouverture "Ee Bass, zwee Bäss(er)" mam Manfred Logelin, Jean-Nico Schambourg & Christophe Nanquette: 2 Dikricher Bäss begleed um Piano an der Aler Kiirch


Freddig 8. Juli '22

18.30 Empfang vun de Brautkoppelen am Haff vum Ale Kolléisch

19.00 Opstelle vum Cortège: Police, ESD mat den Eselen, Béierrull, Dikricher Musik, Brautkoppelen, Oldtimeren, Solschlësselcher, Guiden a Scouten, Handball, Basketball, Volleyball, Schwammclub, Biisser Musik, Vertreeder vum Syndicat d’Initiative a vun der Dikricher Brauerei, Comité vun ‚ Al Dikkrich’, Kutsch mam Schäfferot vun ‚Al Dikkrich’

19.15  Départ vum Cortège

19.45  Schlësseliwwerreechung vun de Gemengepappen un de Schäfferot vun ‚Al Dikkrich' um Bottermaart

20.15  Receptioun fir d'Brautkoppelen am Kulturhaus

20.30  Concert vun der Biisser Musik um Bottermaart

21.00 - 03.00  Danzmusik hannert der Aler Kiirch mam Sandy Botsch an Hoffi-Zambezi

Samsdig 9. Juli '22

14.30  Hämmelsmarsch an der Foussgängerzon gespillt vun der Dikricher Musik

17.00  Aweiung vum renovéierter Schampesbud a Bauerekichen

20.00  Concert vun der Eschduerfer Musik um Bottermaart

21.00 - 03.00  Grusse Kiirmesbal hannert der Aler Kiirch mat den DJ’s Tony & Tollekk, offréiert vu Croisé S.A.


Sonndig 10. Juli '22

10.30  Houmass an der Aler Kiirch, gesunge vun den Dikricher Solschlësselcher a mam Maurice Clement op der Uergel

11.30  Concert-Apéritif mat den Zolwer Knappbléiser, hannert der Aler Kiirch

12.00  Réceptioun fir all déi, déi viru 50 Jar zu Dikrich an d'ischt Schuljar gaang sinn

12.30  Kiirmeskast

Um Menu:

1) Paschtéit, Fritten an Zalot

2) Fierkelshämmchen mat gebootschte Gromperen 

13.00 - 17.00  Arbre Nomade (ee verspillte Kannerkarussell), Facepainting, Sprangschlass, Scoutskiirmes mat den Dikricher Guiden a Scouten

13.00 - 17:00  Danzmusik mat Singers Unlimited (Marion Welter, Carlos Vieira a Jimmy Wagner), offréiert vu Croisé S.A.

17.00 - 24.00  Thé dansant hannert der Aler Kiirch mat DJ Paul on Tour

20.00  Concert vun der Dikricher Musik mam Olio Galante um Bottermaart, offréiert vu Croisé S.A.

Meendig 11. Juli '22

18.00  Aschreiwe fir de Konter a Mitt Turniër

19.00  Ischt Ronn

20.00  Concert vun der Big Band Spectrum um Bottermaart

21.00 - 03.00  Danzmusik am Béiergaart mam Orchester 2000 Volt (Jos Schartz a Patrick Wilmes)


Dënsdes 12. Juli '22

17.00  Staminet mat den Dikricher Lett, Verwaltungen a Betriber

17.00  Fräibéier offriërt a gezaapt vun der Dikricher Brauerei 

17.00 - 20.00  Musikalesch Animatioun mat ‘Les Brasseurs’ ronderëm d’Al Kiirch

20.00  Concert vun der Medernacher Musik um Bottermaart

21.00 - 03.00  Danzmusik hannert der Aler Kiirch mam Orchester ‘Ever dance’ (Marco Rech & Yves Schmartz